ORIENT STAR ORIENT

Terms of Guarantee

اگر ORIENT که در این ضمانت نامه از آن نام برده شده است تحت شرایط استفاده و سرویس معمولی دچار نقص شد که این نقص ناشی از مشکل در مواد سازنده یا ساخت آن باشد، به مدت یک سال از تاریخ خرید اولیه بدون دریافت هرگونه هزینه ای تعمیر می شود/تنظیم می شود. در صورت بروز نقص یا هرگونه مشکل دیگر، ساعت تحت ضمانت را به همراه دفترچه ضمانت به محل اصلی خریدتان یا به یکی از اعضای مجاز شبکه خدمات ORIENT ببرید.

< احتیاط >

 • 1. در شرایط زیر ضمانت نامه باطل می شود:
  • 1) نقص ناشی از استفاده اشتباه یا سهل انگاری.
  • 2) نقص ایجاد شده در اثر آتش سوزی، زمین لرزه و دیگر حوادث.
  • 3) نقص ایجاد شده در نتیجه تعمیر نامناسب یا ایجاد اصلاحات در دستگاه.
  • 4) اگر دفترچه ضمانت به همراه ساعت برای تعمیر ارسال نشود یا اینکه اطلاعات عنوان شده بر روی کارت اشتباه یا نامعتبر باشد.
 • 2. شیشه ساعت، دستبند/نوار و باتری سلولی تحت شرایط این ضمانت نامه نیستند.
 • 3. در هنگام تعمیر ممکن است بدنه، صفحه شماره گیری، پیچ ها، شیشه و بند/نوار با بخش های مشابه جایگزین شوند.
 • 4. لطفاً توجه داشته باشید که اگر اطلاعات مربوط به توزیع کننده مجاز یا محل خرید یا هر دو مورد ارائه نشود یا ناقص باشد، هزینه های تعمیرات ممکن است بر عهده شما باشد حتی اگر محصولات در دوره ضمانت نامه معتبر ارسال شده باشند که معمولاً تحت شرایط ضمانت نامه قرار می گیرد.